Δεδομένα

Στην ενότητα αυτή υπάρχουν δεδομένα που αφορούν τη λειτουργία της Aγοράς. Με τη χρήση των φίλτρων επιλέγεται ο χρονικός ορίζοντας και η αντίστοιχη διαδικασία.

Για τον αυτοματισμό λήψης των αρχείων μπορεί να χρησιμοποιηθεί το File Download API.

41 - 60 από 104976 αποτελέσματα
Ονομασία Διαδικασίες Είδος δεδομένων Περίοδος κάλυψης Info Από Έως Δημοσιεύτηκε
ISP3 2023-01-30 20230130111529 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 30.01.2023 30.01.2023 30.01.2023 12:35
20201026 Balancing Energy per Product v3 Εκκαθάριση Αγοράς Εξισορρόπησης Ενέργεια Εξισορρόπησης ανά Προϊόν ΕΒΔΟΜΑΔΑ 26.10.2020 01.11.2020 30.01.2023 11:01
20201026 Activated Balancing Energy and Settlement Prices v3 Εκκαθάριση Αγοράς Εξισορρόπησης Ενεργοποιημένη Ενέργεια & Τιμές ΕΒΔΟΜΑΔΑ 26.10.2020 01.11.2020 30.01.2023 11:01
20201026 Balancing Capacity per Product v3 Εκκαθάριση Αγοράς Εξισορρόπησης Ισχύς Εξισορρόπησης ανά Προϊόν ΕΒΔΟΜΑΔΑ 26.10.2020 01.11.2020 30.01.2023 11:00
20230131 ISP1 ISPRequirements v2 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 31.01.2023 31.01.2023 30.01.2023 10:55
20230131 ISP1 UnitAvailabilities v2 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 31.01.2023 31.01.2023 30.01.2023 10:55
20221205 Activated Balancing Energy and Settlement Prices v2 Εκκαθάριση Αγοράς Εξισορρόπησης Ενεργοποιημένη Ενέργεια & Τιμές ΕΒΔΟΜΑΔΑ 05.12.2022 11.12.2022 30.01.2023 10:45
20221205 Balancing Capacity per Product v2 Εκκαθάριση Αγοράς Εξισορρόπησης Ισχύς Εξισορρόπησης ανά Προϊόν ΕΒΔΟΜΑΔΑ 05.12.2022 11.12.2022 30.01.2023 10:45
20221205 Balancing Energy per Product v2 Εκκαθάριση Αγοράς Εξισορρόπησης Ενέργεια Εξισορρόπησης ανά Προϊόν ΕΒΔΟΜΑΔΑ 05.12.2022 11.12.2022 30.01.2023 10:45
20230116 Activated Balancing Energy and Settlement Prices v1 Εκκαθάριση Αγοράς Εξισορρόπησης Ενεργοποιημένη Ενέργεια & Τιμές ΕΒΔΟΜΑΔΑ 16.01.2023 22.01.2023 30.01.2023 10:40
20230116 Balancing Capacity per Product v1 Εκκαθάριση Αγοράς Εξισορρόπησης Ισχύς Εξισορρόπησης ανά Προϊόν ΕΒΔΟΜΑΔΑ 16.01.2023 22.01.2023 30.01.2023 10:40
20230116 Balancing Energy per Product v1 Εκκαθάριση Αγοράς Εξισορρόπησης Ενέργεια Εξισορρόπησης ανά Προϊόν ΕΒΔΟΜΑΔΑ 16.01.2023 22.01.2023 30.01.2023 10:40
Actual RES MV Injections 20230129 Μετρήσεις, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Παραγωγή ΑΠΕ ΜΤ Μη πιστοποιημένη ΗΜΕΡΑ 29.01.2023 29.01.2023 30.01.2023 10:00
20230131 LTNominations 01 ΗΕΠ Δηλώσεις Μακροχρονίων Δικαιωμάτων Μεταφοράς ΗΜΕΡΑ 31.01.2023 31.01.2023 30.01.2023 10:00
20230131 DAILY AUCTION EXP ATC ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 31.01.2023 31.01.2023 30.01.2023 10:00
20230131 DAILY AUCTION IMP ATC ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 31.01.2023 31.01.2023 30.01.2023 10:00
20230131 ISP1 ISPRequirements Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 31.01.2023 31.01.2023 30.01.2023 09:35
20230131 ISP1 UnitAvailabilities Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 31.01.2023 31.01.2023 30.01.2023 09:35
20230131 ISP1 IPTO LOAD FORECAST v1 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 31.01.2023 31.01.2023 30.01.2023 09:20
20230131 ISP1 IPTO RES FORECAST v1 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 31.01.2023 31.01.2023 30.01.2023 09:20