Δεδομένα

Στην ενότητα αυτή υπάρχουν δεδομένα που αφορούν τη λειτουργία της Aγοράς. Με τη χρήση των φίλτρων επιλέγεται ο χρονικός ορίζοντας και η αντίστοιχη διαδικασία.

Για τον αυτοματισμό λήψης των αρχείων μπορεί να χρησιμοποιηθεί το File Download API.

21 - 40 από 104975 αποτελέσματα
Ονομασία Διαδικασίες Είδος δεδομένων Περίοδος κάλυψης Info Από Έως Δημοσιεύτηκε
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 30.01.2023 Λειτουργία Συστήματος Ενεργειακό Ισοζύγιο ΗΜΕΡΑ 30.01.2023 30.01.2023 31.01.2023 08:35
20230130 ISPEnergyOffers Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προσφορές ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 30.01.2023 30.01.2023 31.01.2023 08:05
20230130 ISPCapacityOffers Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προσφορές ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 30.01.2023 30.01.2023 31.01.2023 08:05
RES Injections 20230130 Λειτουργία Συστήματος Παραγωγή ΑΠΕ ΗΜΕΡΑ 30.01.2023 30.01.2023 31.01.2023 06:05
Net Interconnection Flows 20230130 Λειτουργία Συστήματος Καθαρές Ροές Διασυνδέσεων ΗΜΕΡΑ 30.01.2023 30.01.2023 31.01.2023 06:05
Unit Production and System Facts 20230130 Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Φόρτιση Μονάδων και Φορτία Συστηματος ΗΜΕΡΑ 30.01.2023 30.01.2023 31.01.2023 06:05
System Load 20230130 Λειτουργία Συστήματος Φορτίο Συστήματος ΗΜΕΡΑ 30.01.2023 30.01.2023 31.01.2023 06:05
ISP2 2023-01-31 20230130231035 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 31.01.2023 31.01.2023 31.01.2023 00:40
Ad-hoc ISP 2023-01-31 2023013018425 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 31.01.2023 31.01.2023 30.01.2023 21:10
20230131 ISP2 ISPRequirements Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 31.01.2023 31.01.2023 30.01.2023 21:05
20230131 ISP2 UnitAvailabilities Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 31.01.2023 31.01.2023 30.01.2023 21:05
20230131 ISP2 IPTO LOAD FORECAST Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 31.01.2023 31.01.2023 30.01.2023 20:55
20230131 ISP2 IPTO RES FORECAST Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 31.01.2023 31.01.2023 30.01.2023 20:55
ISP1 2023-01-31 20230130173749 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 31.01.2023 31.01.2023 30.01.2023 19:05
20230131 ISP1 UnitAvailabilities v3 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 31.01.2023 31.01.2023 30.01.2023 13:35
20230131 ISP1 ISPRequirements v3 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 31.01.2023 31.01.2023 30.01.2023 13:35
20230131 WEEKLY LOAD FORECAST Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 31.01.2023 06.02.2023 30.01.2023 13:30
20230131 ISP1 IPTO RES FORECAST v2 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 31.01.2023 31.01.2023 30.01.2023 13:25
20230131 ISP1 IPTO LOAD FORECAST v2 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 31.01.2023 31.01.2023 30.01.2023 13:20
ISP3 2023-01-30 20230130111529 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 30.01.2023 30.01.2023 30.01.2023 12:35