Δεδομένα

Στην ενότητα αυτή υπάρχουν δεδομένα που αφορούν τη λειτουργία της Aγοράς. Με τη χρήση των φίλτρων επιλέγεται ο χρονικός ορίζοντας και η αντίστοιχη διαδικασία.

Για τον αυτοματισμό λήψης των αρχείων μπορεί να χρησιμοποιηθεί το File Download API.

21 - 40 από 100491 αποτελέσματα
Ονομασία Διαδικασίες Είδος δεδομένων Περίοδος κάλυψης Info Από Έως Δημοσιεύτηκε
20221006 LTNominations 01 ΗΕΠ Δηλώσεις Μακροχρονίων Δικαιωμάτων Μεταφοράς ΗΜΕΡΑ 06.10.2022 06.10.2022 05.10.2022 10:05
20221006 ISP1 UnitAvailabilities Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 06.10.2022 06.10.2022 05.10.2022 09:40
20221006 ISP1 ISPRequirements Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 06.10.2022 06.10.2022 05.10.2022 09:40
20221006 DAILY DISPATCH OF CRETE ELECTRICAL SYSTEM v01 Κατανομής Προγραμμα κατανομής ΗΜΕΡΑ 06.10.2022 06.10.2022 05.10.2022 09:30
20221006 ISP1 IPTO RES FORECAST v1 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 06.10.2022 06.10.2022 05.10.2022 09:20
20221006 ISP1 IPTO LOAD FORECAST v1 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 06.10.2022 06.10.2022 05.10.2022 09:20
20221005 ISP3 ISPRequirements Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 05.10.2022 05.10.2022 05.10.2022 09:05
20221005 ISP3 UnitAvailabilities Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 05.10.2022 05.10.2022 05.10.2022 09:05
20221005 ISP3 IPTO LOAD FORECAST Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 05.10.2022 05.10.2022 05.10.2022 09:00
20221005 ISP3 IPTO RES FORECAST Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 05.10.2022 05.10.2022 05.10.2022 08:50
Reservoir Filling Rate 20221005 ΗΕΠ Βαθμός Πλήρωσης Ταμιευτήρων ΗΜΕΡΑ 05.10.2022 05.10.2022 05.10.2022 08:35
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 04.10.2022 Λειτουργία Συστήματος Ενεργειακό Ισοζύγιο ΗΜΕΡΑ 04.10.2022 04.10.2022 05.10.2022 08:30
20221004 ISPEnergyOffers Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προσφορές ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 04.10.2022 04.10.2022 05.10.2022 08:10
20221004 ISPCapacityOffers Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προσφορές ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 04.10.2022 04.10.2022 05.10.2022 08:10
Unit Production and System Facts 20221004 Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Φόρτιση Μονάδων και Φορτία Συστηματος ΗΜΕΡΑ 04.10.2022 04.10.2022 05.10.2022 06:05
System Load 20221004 Λειτουργία Συστήματος Φορτίο Συστήματος ΗΜΕΡΑ 04.10.2022 04.10.2022 05.10.2022 06:05
RES Injections 20221004 Λειτουργία Συστήματος Παραγωγή ΑΠΕ ΗΜΕΡΑ 04.10.2022 04.10.2022 05.10.2022 06:05
Net Interconnection Flows 20221004 Λειτουργία Συστήματος Καθαρές Ροές Διασυνδέσεων ΗΜΕΡΑ 04.10.2022 04.10.2022 05.10.2022 06:05
ISP2 2022-10-05 20221004230000 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 05.10.2022 05.10.2022 05.10.2022 00:35
ISP1 2022-10-05 20221004193303 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 05.10.2022 05.10.2022 04.10.2022 21:55