Δεδομένα

Στην ενότητα αυτή υπάρχουν δεδομένα που αφορούν τη λειτουργία της Aγοράς. Με τη χρήση των φίλτρων επιλέγεται ο χρονικός ορίζοντας και η αντίστοιχη διαδικασία.

Για τον αυτοματισμό λήψης των αρχείων μπορεί να χρησιμοποιηθεί το File Download API.

1 - 20 από 117262 αποτελέσματα
Ονομασία Διαδικασίες Είδος δεδομένων Περίοδος κάλυψης Info Από Έως Δημοσιεύτηκε
20231209 DAILY AUCTION IMP ATC ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 09.12.2023 09.12.2023 08.12.2023 10:05
20231209 DAILY AUCTION EXP ATC ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 09.12.2023 09.12.2023 08.12.2023 10:00
20231209 ISP1 ISPRequirements v2 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 09.12.2023 09.12.2023 08.12.2023 10:00
20231209 ISP1 UnitAvailabilities v2 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 09.12.2023 09.12.2023 08.12.2023 10:00
20231209 LTNominations 01 ΗΕΠ Δηλώσεις Μακροχρονίων Δικαιωμάτων Μεταφοράς ΗΜΕΡΑ 09.12.2023 09.12.2023 08.12.2023 10:00
Actual RES MV Injections 20231207 Μετρήσεις, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Παραγωγή ΑΠΕ ΜΤ Μη πιστοποιημένη ΗΜΕΡΑ 07.12.2023 07.12.2023 08.12.2023 09:50
20231209 ISP1 UnitAvailabilities Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 09.12.2023 09.12.2023 08.12.2023 09:35
20231209 ISP1 ISPRequirements Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 09.12.2023 09.12.2023 08.12.2023 09:35
20231209 ISP1 IPTO RES FORECAST v1 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 09.12.2023 09.12.2023 08.12.2023 09:20
20231209 ISP1 IPTO LOAD FORECAST v1 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 09.12.2023 09.12.2023 08.12.2023 09:20
20231209 DAILY DISPATCH OF CRETE ELECTRICAL SYSTEM v01 Κατανομής Προγραμμα κατανομής ΗΜΕΡΑ 09.12.2023 09.12.2023 08.12.2023 09:05
20231208 ISP3 ISPRequirements Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 08.12.2023 08.12.2023 08.12.2023 09:05
20231208 ISP3 UnitAvailabilities Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 08.12.2023 08.12.2023 08.12.2023 09:05
20231208 ISP3 IPTO LOAD FORECAST Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 08.12.2023 08.12.2023 08.12.2023 09:00
20231208 ISP3 IPTO RES FORECAST Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 08.12.2023 08.12.2023 08.12.2023 08:50
Reservoir Filling Rate 20231208 ΗΕΠ Βαθμός Πλήρωσης Ταμιευτήρων ΗΜΕΡΑ 08.12.2023 08.12.2023 08.12.2023 08:35
20231207 ISPCapacityOffers Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προσφορές ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 07.12.2023 07.12.2023 08.12.2023 08:05
20231207 ISPEnergyOffers Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προσφορές ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 07.12.2023 07.12.2023 08.12.2023 08:05
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 07.12.2023 Λειτουργία Συστήματος Ενεργειακό Ισοζύγιο ΗΜΕΡΑ 07.12.2023 07.12.2023 08.12.2023 07:40
RES Injections 20231207 Λειτουργία Συστήματος Παραγωγή ΑΠΕ ΗΜΕΡΑ 07.12.2023 07.12.2023 08.12.2023 06:05