Δεδομένα

Στην ενότητα αυτή υπάρχουν δεδομένα που αφορούν τη λειτουργία της Aγοράς. Με τη χρήση των φίλτρων επιλέγεται ο χρονικός ορίζοντας και η αντίστοιχη διαδικασία.

Για τον αυτοματισμό λήψης των αρχείων μπορεί να χρησιμοποιηθεί το File Download API.

1 - 20 από 100491 αποτελέσματα
Ονομασία Διαδικασίες Είδος δεδομένων Περίοδος κάλυψης Info Από Έως Δημοσιεύτηκε
Unit Production and System Facts 20221005 Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Φόρτιση Μονάδων και Φορτία Συστηματος ΗΜΕΡΑ 05.10.2022 05.10.2022 06.10.2022 06:05
Net Interconnection Flows 20221005 Λειτουργία Συστήματος Καθαρές Ροές Διασυνδέσεων ΗΜΕΡΑ 05.10.2022 05.10.2022 06.10.2022 06:05
RES Injections 20221005 Λειτουργία Συστήματος Παραγωγή ΑΠΕ ΗΜΕΡΑ 05.10.2022 05.10.2022 06.10.2022 06:05
System Load 20221005 Λειτουργία Συστήματος Φορτίο Συστήματος ΗΜΕΡΑ 05.10.2022 05.10.2022 06.10.2022 06:05
ISP2 2022-10-06 20221005230001 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 06.10.2022 06.10.2022 06.10.2022 00:30
20221006 ISP2 UnitAvailabilities Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 06.10.2022 06.10.2022 05.10.2022 21:05
20221006 ISP2 ISPRequirements Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 06.10.2022 06.10.2022 05.10.2022 21:05
20221006 ISP2 IPTO RES FORECAST Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 06.10.2022 06.10.2022 05.10.2022 20:50
20221006 ISP2 IPTO LOAD FORECAST Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 06.10.2022 06.10.2022 05.10.2022 20:50
ISP1 2022-10-06 20221005164920 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 06.10.2022 06.10.2022 05.10.2022 19:00
Ad-hoc ISP 2022-10-05 2022100512561 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 05.10.2022 05.10.2022 05.10.2022 14:25
20221006 ISP1 UnitAvailabilities v2 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 06.10.2022 06.10.2022 05.10.2022 13:35
20221006 ISP1 ISPRequirements v2 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 06.10.2022 06.10.2022 05.10.2022 13:35
20221006 WEEKLY LOAD FORECAST Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 06.10.2022 12.10.2022 05.10.2022 13:30
20221006 ISP1 IPTO RES FORECAST v2 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 06.10.2022 06.10.2022 05.10.2022 13:25
20221006 ISP1 IPTO LOAD FORECAST v2 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 06.10.2022 06.10.2022 05.10.2022 13:20
ISP3 2022-10-05 20221005110001 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 05.10.2022 05.10.2022 05.10.2022 12:20
Actual RES MV Injections 20221004 Μετρήσεις, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Παραγωγή ΑΠΕ ΜΤ Μη πιστοποιημένη ΗΜΕΡΑ 04.10.2022 04.10.2022 05.10.2022 10:30
20221006 DAILY AUCTION EXP ATC ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 06.10.2022 06.10.2022 05.10.2022 10:05
20221006 DAILY AUCTION IMP ATC ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 06.10.2022 06.10.2022 05.10.2022 10:05