Δεδομένα

Στην ενότητα αυτή υπάρχουν δεδομένα που αφορούν τη λειτουργία της Aγοράς. Με τη χρήση των φίλτρων επιλέγεται ο χρονικός ορίζοντας και η αντίστοιχη διαδικασία.

Για τον αυτοματισμό λήψης των αρχείων μπορεί να χρησιμοποιηθεί το File Download API.

1 - 20 από 104977 αποτελέσματα
Ονομασία Διαδικασίες Είδος δεδομένων Περίοδος κάλυψης Info Από Έως Δημοσιεύτηκε
Units Maintenance Schedule Year 2024 preliminary Προθεσμιακή Αγορά Συντήρηση Μονάδων ΕΤΟΣ 01.01.2024 31.12.2024 01.12.2022 11:50
Yearly ahead Water Usage Declaration 202302-202401 Προθεσμιακή Αγορά Δήλωση Χρήσης Νερών ΕΤΟΣ 02.02.2023 01.02.2024 27.01.2023 08:40
20230201 ISP1 IPTO LOAD FORECAST v1 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 01.02.2023 01.02.2023 31.01.2023 09:20
MonthlyNTC February 2023 v1 Προθεσμιακή Αγορά Καθαρή Ικανότητα Μεταφοράς ΝTC ΜΗΝΑΣ 01.02.2023 28.02.2023 25.01.2023 11:10
20230201 LTNominations 01 ΗΕΠ Δηλώσεις Μακροχρονίων Δικαιωμάτων Μεταφοράς ΗΜΕΡΑ 01.02.2023 01.02.2023 31.01.2023 10:00
20230201 ISP1 ISPRequirements v2 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 01.02.2023 01.02.2023 31.01.2023 10:35
20230201 ISP1 ISPRequirements Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 01.02.2023 01.02.2023 31.01.2023 09:35
20230201 ISP1 UnitAvailabilities v2 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 01.02.2023 01.02.2023 31.01.2023 10:35
20230201 ISP1 UnitAvailabilities Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 01.02.2023 01.02.2023 31.01.2023 09:35
20230201 DAILY DISPATCH OF CRETE ELECTRICAL SYSTEM v01 Κατανομής Προγραμμα κατανομής ΗΜΕΡΑ 01.02.2023 01.02.2023 31.01.2023 09:15
20230201 ISP1 IPTO LOAD FORECAST v2 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 01.02.2023 01.02.2023 31.01.2023 13:20
20230201 DAILY AUCTION IMP ATC ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 01.02.2023 01.02.2023 31.01.2023 10:00
20230201 ISP1 IPTO RES FORECAST v1 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 01.02.2023 01.02.2023 31.01.2023 09:20
20230201 DAILY AUCTION EXP ATC ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 01.02.2023 01.02.2023 31.01.2023 10:00
ISP1 2023-01-31 20230130173749 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 31.01.2023 31.01.2023 30.01.2023 19:05
20230131 WEEKLY LOAD FORECAST Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 31.01.2023 06.02.2023 30.01.2023 13:30
20230131 ISP1 IPTO LOAD FORECAST v2 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 31.01.2023 31.01.2023 30.01.2023 13:20
20230131 ISP1 IPTO RES FORECAST v2 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 31.01.2023 31.01.2023 30.01.2023 13:25
20230131 ISP1 UnitAvailabilities v3 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 31.01.2023 31.01.2023 30.01.2023 13:35
20230131 ISP1 ISPRequirements v3 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 31.01.2023 31.01.2023 30.01.2023 13:35