Δεδομένα

Στην ενότητα αυτή υπάρχουν δεδομένα που αφορούν τη λειτουργία της Aγοράς. Με τη χρήση των φίλτρων επιλέγεται ο χρονικός ορίζοντας και η αντίστοιχη διαδικασία.

Για τον αυτοματισμό λήψης των αρχείων μπορεί να χρησιμοποιηθεί το File Download API.

1 - 20 από 109876 αποτελέσματα
Ονομασία Διαδικασίες Είδος δεδομένων Περίοδος κάλυψης Info Από Έως Δημοσιεύτηκε
1 - 10 Μαρτίου 2014 Μετρήσεις, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Φόρτιση Μονάδων και Φορτία Συστηματος ΗΜΕΡΑ 08.01.2020 14:53
16-30 Σεπτεμβρίου 2006 Μετρήσεις, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Φόρτιση Μονάδων και Φορτία Συστηματος ΗΜΕΡΑ 08.01.2020 14:54
16-31 Οκτωβρίου 2006 Μετρήσεις, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Φόρτιση Μονάδων και Φορτία Συστηματος ΗΜΕΡΑ 08.01.2020 14:54
20131220 BULGARIA DailyAuctionEX ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 19.02.2020 15:50
20131219 BULGARIA DailyAuctionEX ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 19.02.2020 15:50
20131218 BULGARIA DailyAuctionEX ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 19.02.2020 15:50
20131217 BULGARIA DailyAuctionEX ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 19.02.2020 15:50
20131216 BULGARIA DailyAuctionEX ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 19.02.2020 15:50
20131215 BULGARIA DailyAuctionEX ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 19.02.2020 15:50
20131214 BULGARIA DailyAuctionEX ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 19.02.2020 15:50
20131213 BULGARIA DailyAuctionEX ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 19.02.2020 15:50
20131212 BULGARIA DailyAuctionEX ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 19.02.2020 15:50
20131211 BULGARIA DailyAuctionEX ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 19.02.2020 15:50
20131210 BULGARIA DailyAuctionEX ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 19.02.2020 15:50
20131209 BULGARIA DailyAuctionEX ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 19.02.2020 15:50
20131208 BULGARIA DailyAuctionEX ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 19.02.2020 15:50
20131207 BULGARIA DailyAuctionEX ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 19.02.2020 15:50
20131206 BULGARIA DailyAuctionEX ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 19.02.2020 15:50
20131205 BULGARIA DailyAuctionEX ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 19.02.2020 15:50
20131220 FYROM DailyAuctionEX ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 19.02.2020 16:05