Δεδομένα

Στην ενότητα αυτή υπάρχουν δεδομένα που αφορούν τη λειτουργία της Aγοράς. Με τη χρήση των φίλτρων επιλέγεται ο χρονικός ορίζοντας και η αντίστοιχη διαδικασία.

Για τον αυτοματισμό λήψης των αρχείων μπορεί να χρησιμοποιηθεί το File Download API.

116581 - 116600 από 116993 αποτελέσματα
Ονομασία Διαδικασίες Είδος δεδομένων Περίοδος κάλυψης Info Από Έως Δημοσιεύτηκε
20140620 RH ExPOST Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Προγραμμα κατανομής ΗΜΕΡΑ 20.06.2014 20.06.2014 13.03.2020 13:20
20140621 RH ExPOST Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Προγραμμα κατανομής ΗΜΕΡΑ 21.06.2014 21.06.2014 13.03.2020 13:20
20140627 ExPIP Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Προγραμμα κατανομής ΗΜΕΡΑ 27.06.2014 27.06.2014 13.03.2020 13:20
20140622 RH ExPOST Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Προγραμμα κατανομής ΗΜΕΡΑ 22.06.2014 22.06.2014 13.03.2020 13:20
20140623 RH ExPOST Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Προγραμμα κατανομής ΗΜΕΡΑ 23.06.2014 23.06.2014 13.03.2020 13:20
20140624 RH ExPOST Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Προγραμμα κατανομής ΗΜΕΡΑ 24.06.2014 24.06.2014 13.03.2020 13:20
20140625 RH ExPOST Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Προγραμμα κατανομής ΗΜΕΡΑ 25.06.2014 25.06.2014 13.03.2020 13:20
20140626 RH ExPOST Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Προγραμμα κατανομής ΗΜΕΡΑ 26.06.2014 26.06.2014 13.03.2020 13:20
20140627 RH ExPOST Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Προγραμμα κατανομής ΗΜΕΡΑ 27.06.2014 27.06.2014 13.03.2020 13:20
20140628 ExPIP Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Προγραμμα κατανομής ΗΜΕΡΑ 28.06.2014 28.06.2014 13.03.2020 13:20
20140629 ExPIP Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Προγραμμα κατανομής ΗΜΕΡΑ 29.06.2014 29.06.2014 13.03.2020 13:20
20140630 ExPIP Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Προγραμμα κατανομής ΗΜΕΡΑ 30.06.2014 30.06.2014 13.03.2020 13:20
20140619 ExPIP Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Προγραμμα κατανομής ΗΜΕΡΑ 19.06.2014 19.06.2014 13.03.2020 13:20
20140628 RH ExPOST Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Προγραμμα κατανομής ΗΜΕΡΑ 28.06.2014 28.06.2014 13.03.2020 13:20
20140629 RH ExPOST Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Προγραμμα κατανομής ΗΜΕΡΑ 29.06.2014 29.06.2014 13.03.2020 13:20
20140630 RH ExPOST Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Προγραμμα κατανομής ΗΜΕΡΑ 30.06.2014 30.06.2014 13.03.2020 13:20
20140701 ExPIP Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Προγραμμα κατανομής ΗΜΕΡΑ 01.07.2014 01.07.2014 13.03.2020 13:20
20140702 ExPIP Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Προγραμμα κατανομής ΗΜΕΡΑ 02.07.2014 02.07.2014 13.03.2020 13:20
20140703 ExPIP Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Προγραμμα κατανομής ΗΜΕΡΑ 03.07.2014 03.07.2014 13.03.2020 13:20
20140704 ExPIP Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Προγραμμα κατανομής ΗΜΕΡΑ 04.07.2014 04.07.2014 13.03.2020 13:20