Δεδομένα

Στην ενότητα αυτή υπάρχουν δεδομένα που αφορούν τη λειτουργία της Aγοράς. Με τη χρήση των φίλτρων επιλέγεται ο χρονικός ορίζοντας και η αντίστοιχη διαδικασία.

Για τον αυτοματισμό λήψης των αρχείων μπορεί να χρησιμοποιηθεί το File Download API.

109561 - 109580 από 109914 αποτελέσματα
Ονομασία Διαδικασίες Είδος δεδομένων Περίοδος κάλυψης Info Από Έως Δημοσιεύτηκε
20140727 ExPIP Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Προγραμμα κατανομής ΗΜΕΡΑ 27.07.2014 27.07.2014 13.03.2020 13:19
20140728 ExPIP Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Προγραμμα κατανομής ΗΜΕΡΑ 28.07.2014 28.07.2014 13.03.2020 13:19
20140729 ExPIP Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Προγραμμα κατανομής ΗΜΕΡΑ 29.07.2014 29.07.2014 13.03.2020 13:19
20140730 ExPIP Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Προγραμμα κατανομής ΗΜΕΡΑ 30.07.2014 30.07.2014 13.03.2020 13:19
20140731 ExPIP Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Προγραμμα κατανομής ΗΜΕΡΑ 31.07.2014 31.07.2014 13.03.2020 13:19
20140718 RH ExPOST Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Προγραμμα κατανομής ΗΜΕΡΑ 18.07.2014 18.07.2014 13.03.2020 13:19
20140719 RH ExPOST Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Προγραμμα κατανομής ΗΜΕΡΑ 19.07.2014 19.07.2014 13.03.2020 13:19
20140720 RH ExPOST Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Προγραμμα κατανομής ΗΜΕΡΑ 20.07.2014 20.07.2014 13.03.2020 13:19
20140721 RH ExPOST Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Προγραμμα κατανομής ΗΜΕΡΑ 21.07.2014 21.07.2014 13.03.2020 13:19
20140722 RH ExPOST Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Προγραμμα κατανομής ΗΜΕΡΑ 22.07.2014 22.07.2014 13.03.2020 13:19
20140723 RH ExPOST Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Προγραμμα κατανομής ΗΜΕΡΑ 23.07.2014 23.07.2014 13.03.2020 13:19
20140724 RH ExPOST Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Προγραμμα κατανομής ΗΜΕΡΑ 24.07.2014 24.07.2014 13.03.2020 13:19
20140725 RH ExPOST Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Προγραμμα κατανομής ΗΜΕΡΑ 25.07.2014 25.07.2014 13.03.2020 13:19
20140726 RH ExPOST Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Προγραμμα κατανομής ΗΜΕΡΑ 26.07.2014 26.07.2014 13.03.2020 13:19
20140727 RH ExPOST Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Προγραμμα κατανομής ΗΜΕΡΑ 27.07.2014 27.07.2014 13.03.2020 13:19
20140728 RH ExPOST Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Προγραμμα κατανομής ΗΜΕΡΑ 28.07.2014 28.07.2014 13.03.2020 13:19
20140729 RH ExPOST Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Προγραμμα κατανομής ΗΜΕΡΑ 29.07.2014 29.07.2014 13.03.2020 13:19
20140730 RH ExPOST Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Προγραμμα κατανομής ΗΜΕΡΑ 30.07.2014 30.07.2014 13.03.2020 13:19
20140731 RH ExPOST Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Προγραμμα κατανομής ΗΜΕΡΑ 31.07.2014 31.07.2014 13.03.2020 13:19
20140801 ExPIP Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Προγραμμα κατανομής ΗΜΕΡΑ 01.08.2014 01.08.2014 13.03.2020 13:19