Επικοινωνία

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

Διεύθυνση έδρας: 

ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43 ΑΘΗΝΑ

Α.Φ.Μ.

099877486

ΔΟΥ:

ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Τηλέφωνο επικοινωνίας:

+30-210-5192101

Τηλέφωνο αποστολής FAX:

+30-210-5192324

e-mail:

info@admie.gr