Αναφορές προόδου υλοποίησης

Ο ΑΔΜΗΕ δημοσιοποιεί την εξέλιξη των έργων του τελευταίου εγκεκριμένου Προγράμματος Ανάπτυξης, κατά τα αναφερόμενα στο (Αρθ. 263 παρ. 6) του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας.

 

Ημερομηνία Τίτλος Σχετικά αρχεία
14-11-2010 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΩΝ ΜΑΣΜ  
προηγούμενα επόμενα