Περισσότερες Ανακοινώσεις
ΗμερομηνίαΤίτλος
29.05.201841806 – Για την Παροχή Υπηρεσιών με αντικείμενο την Τεχνική βοήθεια για την ενσωμάτωση των Ευρωπαϊκών Κωδίκων Σύνδεσης στα Ηλεκτρικά Δίκτυα (Connection Network Codes – CNCs) στο κανονιστικό πλαίσιο που διέπει το Ε Σ Μ Η Ε
22.05.2018ΔΔΠΕΑ-41820 συνοπτικός διαγωνισμός για την"Εκτέλεση κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με εναέρια δίκτυα ΥΤ 150kV,αρμοδιότητας ΠΤΠ&ΔΕ της ΔΣΣΜ"
18.05.2018ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ (ΜΑΪΟΣ 2018) - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
18.05.2018Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στη Δημοπρασία για την παροχή Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου Τύπου ΥΔΦ1 κατά το χρονικό διάστημα 01/06/2018 έως 30/09/2018
18.05.2018ΔΔΠΕΑ-41813 ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Νο 5 ΤΟΥ Υ/Σ 150/20kV ΣΠΑΡΤΗ ΙΙ
18.05.2018Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στη Δημοπρασία για την παροχή Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου Τύπου ΥΔΦ2 κατά το χρονικό διάστημα 01/06/2018 έως 30/09/2018
17.05.2018ΔΔΠΕΑ-41826 διαγωνισμός για την "Ασφάλεια ευθύνης των στελεχών και της Διοίκησης της εταιρείας της ΑΔΜΗΕ ΑΕ
17.05.2018ΔΔΠΕΑ - 41801 Συμπλ. Νο2 'Παροχή Υπηρεσιών Πρόβλεψης και ιστορικών μετεωρολογικών δεδομένων
16.05.2018ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΥΔΦ1 ΚΑΙ ΥΔΦ2
16.05.2018ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ


Εμφανίζονται αποτελέσματα 91 μέχρι 100 από τα συνολικά 875