Περισσότερες Ανακοινώσεις
ΗμερομηνίαΤίτλος
30.11.2010Ο ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ την 21η Σεπτεμβρίου 2010 έθεσε σε Δημόσια Διαβούλευση πρόταση σχετικά με "Τεχνικές Απαιτήσεις για Αιολικούς Σταθμούς". Στα πλαίσια αυτά, ο ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ διοργανώνει ημερίδα την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2010, όπου θα γίνει παρουσίαση των προτεινόμενων δ
29.11.2010ΗΜΕΡΙΔΑ - "Τεχνικές Απαιτήσεις για Αιολικούς Σταθμούς"
25.11.2010Δημόσια Διαβούλευση
24.11.2010ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
24.11.2010Αναγγελία Αύξησης του NTC για την περίοδο 25 – 30 Νοεμβρίου 2010 στην διασύνδεση της Αλβανίας
23.11.2010ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
18.11.2010Δημόσια Διαβούλευση
17.11.2010Αναγγελία Πλειοδοτικού Διαγωνισμού μηνός Δεκεμβρίου 2010 για τον καταμερισμό και την εκχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης στις διασυνδέσεις της Ελλάδας για εξαγωγές κατά το χρονικό διάστημα από 00:00 CET της 01-12-2010 έως και 24:00 CET της 31-12-2010»
17.11.2010Αναγγελία Πλειοδοτικού Διαγωνισμού μηνός Δεκεμβρίου 2010 για τον καταμερισμό και την εκχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης στις διασυνδέσεις της Ελλάδας για εισαγωγές κατά το χρονικό διάστημα από 00:00 CET της 01-12-2010 έως και 24:00 CET της 31-12-2010»
15.11.2010LIST OF REGISTERED INTERCONNECTION USERS ACCORDING TO THE PARTICIPATION REQUIREMENTS OF THE 2010 CAPACITY ALLOCATION AUCTION RULES.


Εμφανίζονται αποτελέσματα 861 μέχρι 870 από τα συνολικά 895