Περισσότερες Ανακοινώσεις
ΗμερομηνίαΤίτλος
26.06.2018CAPACITY AVAILABILITY AT GREECE-ITALY INTERCONNECTION
15.06.201841804 – Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών με αντικείμενο τον: «Σχεδιασμό και Εφαρμογή Συστήματος Διοίκησης της Απόδοσης για την ΑΔΜΗΕ Α.Ε.»
15.06.201841815 Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών με αντικείμενο την: «Πρόγνωση αιολικής και φωτοβολταϊκής παραγωγής που εγχέεται στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς και στο Δίκτυο Διανομής»
15.06.2018CAPACITY AVAILABILITY AT GREECE - ITALY INTERCONNECTION
15.06.2018Ανακοίνωση για το διαγωνισμό ΔΔΠΕΑ 41818 "ΓΜ 400 kV ΚΥΤ ΠΑΤΡΑΣ - ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (Ενσυρμάτωση Τμήματος Π. 183 – Π. 268)"
14.06.2018Ο ΑΔΜΗΕ ένα χρόνο μετά τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό: Απολογισμός και μελλοντικές προκλήσεις
06.06.2018Ανακοίνωση 41714 «Νέος τερματικός σταθμός μετάβασης-αντιστάθμισης 245kV (με λειτουργία στα 150/170kV) στη NA Πελοπόννησο και επέκταση του υφιστάμενου υπαίθριου Υ/Σ Χανίων με εξοπλισμό GIS 170KV εξωτερικού χώρου"
06.06.2018Ανακοίνωση 41735 για το έργο "Μελέτη προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος υποβρυχίων και υπογείων καλωδίων 150kV XLPE E.P. ΄δύο κυκλωμάτων για τη Διασύνδεση της Κρήτης με το ΕΣΜΗΕ (Πελοπόννησος-Κρήτη)"
06.06.201841813 "ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Νο 5 ΤΟΥ Υ/Σ 150/20kV ΣΠΑΡΤΗ ΙΙ"
29.05.201841806 – Για την Παροχή Υπηρεσιών με αντικείμενο την Τεχνική βοήθεια για την ενσωμάτωση των Ευρωπαϊκών Κωδίκων Σύνδεσης στα Ηλεκτρικά Δίκτυα (Connection Network Codes – CNCs) στο κανονιστικό πλαίσιο που διέπει το Ε Σ Μ Η Ε


Εμφανίζονται αποτελέσματα 81 μέχρι 90 από τα συνολικά 874