Περισσότερες Ανακοινώσεις
ΗμερομηνίαΤίτλος
25.09.2018ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ-ΜΗΤΡΩΟ ΕΥΕΛΙΚΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
23.09.2018Public Consultation on Daily Capacity Allocation on Bulgaria - Greece Border
21.09.2018Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στη Δημοπρασία για την παροχή Υπηρεσίας Ευελιξίας κατά το χρονικό διάστημα 01/10/2018 έως και 31/12/2018
20.09.2018CAPACITY AVAILABILITY AT GREECE-ITALY INTERCONNECTION (Updated)
20.09.2018ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018) - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
19.09.2018Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στη Δημοπρασία για την παροχή Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου Τύπου ΥΔΦ2 κατά το χρονικό διάστημα 01/10/2018 έως 31/12/2018
19.09.2018Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στη Δημοπρασία για την παροχή Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου Τύπου ΥΔΦ1 κατά το χρονικό διάστημα 01/10/2018 έως 31/12/2018
10.09.2018ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΥΕΛΙΚΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΦΕΚ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ ΜΗΧΝΙΣΜΟΥ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ (2nd Update 2)
10.09.2018ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΥΔΦ1 ΚΑΙ ΥΔΦ2
07.09.2018Ανακοίνωση για την συμμετοχή στην Δημοπρασία Ισχύος Ευελιξίας


Εμφανίζονται αποτελέσματα 61 μέχρι 70 από τα συνολικά 874