Περισσότερες Ανακοινώσεις
ΗμερομηνίαΤίτλος
18.03.2019ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ-ΜΗΤΡΩΟ ΕΥΕΛΙΚΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
18.03.2019ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΥΔΦ1 ΚΑΙ ΥΔΦ2
13.03.2019Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στη Δημοπρασία για την παροχή Υπηρεσίας Ευελιξίας κατά το χρονικό διάστημα 01/04/2019 έως και 30/04/2019
08.03.2019Κοινή Ανακοίνωση ΑΔΜΗΕ - ΔΕΔΔΗΕ για την έκδοση επικαιροποιημένης ενιαίας λίστας εκκρεμών αιτημάτων χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης σε σταθμούς ΑΠΕ στο κορεσμένο δίκτυο της Πελοποννήσου
07.03.2019ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ
05.03.20192η δημόσια διαβούλευση σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού 2016/631 ΤΗΣ ΕΕ για τη θέσπιση κώδικα δικτύου όσον αφορά τις απαιτήσεις για τη σύνδεση ηλεκτροπαραγωγών με το δίκτυο
11.02.2019Αναγγελία Αύξησης του NTC τις περιόδους 16/02/2019 – 22/02/2019 και 24/02/2019 - 28/02/2019 στην διασύνδεση της Τουρκίας
31.01.2019Αναγγελία Αύξησης του NTC για την περίοδο 02/02/2019 – 15/02/2019 στην διασύνδεση της Τουρκίας
28.01.2019Ανακοινώνεται η ματαίωση της διαδικασίας του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ΔΕΑ -402821 για την προμήθεια ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ HF 75Ω»
21.12.2018Διαβούλευση για τις τεχνικές προδιαγραφές της διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής


Εμφανίζονται αποτελέσματα 51 μέχρι 60 από τα συνολικά 895