Περισσότερες Ανακοινώσεις
ΗμερομηνίαΤίτλος
20.03.2019ΔΕΑ 408831 Ανακοινώνεται η ματαίωση της διαδικασίας του διαγωνισμού
19.03.2019ΔΕΑ 402902 Ανακοινώνεται η ματαίωση της διαδικασίας του διαγωνισμού για την προμήθεια "Μονωτικό Αέριο SF6"
19.03.20192η δημόσια διαβούλευση σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού 2016/631 ΤΗΣ ΕΕ για τη θέσπιση κώδικα δικτύου όσον αφορά τις απαιτήσεις για τη σύνδεση ηλεκτροπαραγωγών με το δίκτυο
19.03.2019Αναβολή δημοπρασίας για την παροχή υπηρεσίας Ευελιξίας
18.03.2019ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ-ΜΗΤΡΩΟ ΕΥΕΛΙΚΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
18.03.2019ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΥΔΦ1 ΚΑΙ ΥΔΦ2
13.03.2019Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στη Δημοπρασία για την παροχή Υπηρεσίας Ευελιξίας κατά το χρονικό διάστημα 01/04/2019 έως και 30/04/2019
08.03.2019Κοινή Ανακοίνωση ΑΔΜΗΕ - ΔΕΔΔΗΕ για την έκδοση επικαιροποιημένης ενιαίας λίστας εκκρεμών αιτημάτων χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης σε σταθμούς ΑΠΕ στο κορεσμένο δίκτυο της Πελοποννήσου
07.03.2019ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ
05.03.20192η δημόσια διαβούλευση σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού 2016/631 ΤΗΣ ΕΕ για τη θέσπιση κώδικα δικτύου όσον αφορά τις απαιτήσεις για τη σύνδεση ηλεκτροπαραγωγών με το δίκτυο


Εμφανίζονται αποτελέσματα 51 μέχρι 60 από τα συνολικά 899