Περισσότερες Ανακοινώσεις
ΗμερομηνίαΤίτλος
05.09.2019ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΥΔΦ1 ΚΑΙ ΥΔΦ2
04.09.2019Αναγγελία Αύξησης του NTC στη διασύνδεση Ελλάδας - Βουλγαρίας για την περίοδο 09/09/2019 - 15/09/2019
04.09.2019Capacity Availability at Greece-Italy Interconnection
30.07.2019Αναγγελία Αύξησης του NTC την περίοδο 19/08/2019 – 31/08/2019 στην διασύνδεση της Τουρκίας
23.07.2019Λόγω της αυξημένης διείσδυσης των ΑΠΕ στο Σύστημα και το Δίκτυο, ο Διαχειριστής του Συστήματος θα προβεί σε αναπροσαρμογή των απαιτήσεων των ποσοτήτων των εφεδρειών
16.07.2019Public consultation on Daily Capacity Allocation on Italy – Greece
10.07.2019Public consultation on Daily Capacity Allocation on Bulgaria – Greece
03.07.2019Δημόσια Διαβούλευση σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού 2016/1388 της ΕΕ για τη θέσπιση κώδικα δικτύου όσον αφορά τις απαιτήσεις για τη σύνδεση ζήτησης με το δίκτυο
24.06.2019ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2019) - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
20.06.2019Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στη Δημοπρασία για την παροχή Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου Τύπου ΥΔΦ2 κατά το χρονικό διάστημα 01/07/2019 έως 30/09/2019


Εμφανίζονται αποτελέσματα 41 μέχρι 50 από τα συνολικά 913