Περισσότερες Ανακοινώσεις
ΗμερομηνίαΤίτλος
24.05.2019ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION A.Ε.Ε.Σ: Διαγωνισμός 1901 «MΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (2 x 500 MW)»
10.05.2019ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Ο Διαγωνισμός ΔΕΑ-41921 κηρύσσετε ως άγονος και θα επαναπροκηρυχθεί.
27.03.2019Οικονομικές Καταστάσεις 2018
22.03.2019ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ (ΜΑΡΤΙΟΣ 2019) - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ (updated)
22.03.2019Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στη Δημοπρασία για την παροχή Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου Τύπου ΥΔΦ2 κατά το χρονικό διάστημα 01/04/2019 έως 30/06/2019
22.03.2019Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στη Δημοπρασία για την παροχή Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου Τύπου ΥΔΦ1 κατά το χρονικό διάστημα 01/04/2019 έως 30/06/2019
20.03.2019ΔΕΑ 408831 Ανακοινώνεται η ματαίωση της διαδικασίας του διαγωνισμού
19.03.2019ΔΕΑ 402902 Ανακοινώνεται η ματαίωση της διαδικασίας του διαγωνισμού για την προμήθεια "Μονωτικό Αέριο SF6"
19.03.20192η δημόσια διαβούλευση σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού 2016/631 ΤΗΣ ΕΕ για τη θέσπιση κώδικα δικτύου όσον αφορά τις απαιτήσεις για τη σύνδεση ηλεκτροπαραγωγών με το δίκτυο
19.03.2019Αναβολή δημοπρασίας για την παροχή υπηρεσίας Ευελιξίας


Εμφανίζονται αποτελέσματα 41 μέχρι 50 από τα συνολικά 895