Περισσότερες Ανακοινώσεις
ΗμερομηνίαΤίτλος
23.07.2019Λόγω της αυξημένης διείσδυσης των ΑΠΕ στο Σύστημα και το Δίκτυο, ο Διαχειριστής του Συστήματος θα προβεί σε αναπροσαρμογή των απαιτήσεων των ποσοτήτων των εφεδρειών
16.07.2019Public consultation on Daily Capacity Allocation on Italy – Greece
10.07.2019Public consultation on Daily Capacity Allocation on Bulgaria – Greece
03.07.2019Δημόσια Διαβούλευση σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού 2016/1388 της ΕΕ για τη θέσπιση κώδικα δικτύου όσον αφορά τις απαιτήσεις για τη σύνδεση ζήτησης με το δίκτυο
24.06.2019ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2019) - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
20.06.2019Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στη Δημοπρασία για την παροχή Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου Τύπου ΥΔΦ2 κατά το χρονικό διάστημα 01/07/2019 έως 30/09/2019
20.06.2019Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στη Δημοπρασία για την παροχή Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου Τύπου ΥΔΦ1 κατά το χρονικό διάστημα 01/07/2019 έως 30/09/2019
19.06.2019ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2019) - ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΥΔΦ
18.06.2019Additional BG -GR capacity to be offered from 21.06.2019 to 30.06.2019
15.06.2019Capacity Availability at Greece-Turkey Interconnection


Εμφανίζονται αποτελέσματα 31 μέχρι 40 από τα συνολικά 899