Περισσότερες Ανακοινώσεις
ΗμερομηνίαΤίτλος
24.06.2019ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2019) - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
20.06.2019Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στη Δημοπρασία για την παροχή Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου Τύπου ΥΔΦ2 κατά το χρονικό διάστημα 01/07/2019 έως 30/09/2019
20.06.2019Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στη Δημοπρασία για την παροχή Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου Τύπου ΥΔΦ1 κατά το χρονικό διάστημα 01/07/2019 έως 30/09/2019
19.06.2019ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2019) - ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΥΔΦ
18.06.2019Additional BG -GR capacity to be offered from 21.06.2019 to 30.06.2019
15.06.2019Capacity Availability at Greece-Turkey Interconnection
14.06.2019Ανακοίνωση για την υποβολή του Δηλωθέντος Φορτίου Δημοπρασίας, του Μέγιστου Προσφερόμενου Φορτίου έτους 2019 και της Δήλωσης Μετάπτωσης Συμμετοχής για την Δημοπρασία Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου του Ιουνίου 2019 (updated 14/6/2019)
10.06.2019ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΥΔΦ1 ΚΑΙ ΥΔΦ2
06.06.2019ΔΕΑ 407904 Ανακοινώνεται η ακύρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού
24.05.2019ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION A.Ε.Ε.Σ: Διαγωνισμός 1902: «ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (2 x 500 MW)»


Εμφανίζονται αποτελέσματα 31 μέχρι 40 από τα συνολικά 895