Περισσότερες Ανακοινώσεις
ΗμερομηνίαΤίτλος
18.09.2019Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 2019
05.09.2019Ανακοίνωση για την υποβολή του Δηλωθέντος Φορτίου Δημοπρασίας, του Μέγιστου Προσφερόμενου Φορτίου έτους 2019 και της Δήλωσης Μετάπτωσης Συμμετοχής για την Δημοπρασία Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου του Σεπτεμβρίου 2019
05.09.2019ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΥΔΦ1 ΚΑΙ ΥΔΦ2
04.09.2019Αναγγελία Αύξησης του NTC στη διασύνδεση Ελλάδας - Βουλγαρίας για την περίοδο 09/09/2019 - 15/09/2019
04.09.2019Capacity Availability at Greece-Italy Interconnection
30.07.2019Αναγγελία Αύξησης του NTC την περίοδο 19/08/2019 – 31/08/2019 στην διασύνδεση της Τουρκίας
23.07.2019Λόγω της αυξημένης διείσδυσης των ΑΠΕ στο Σύστημα και το Δίκτυο, ο Διαχειριστής του Συστήματος θα προβεί σε αναπροσαρμογή των απαιτήσεων των ποσοτήτων των εφεδρειών
16.07.2019Public consultation on Daily Capacity Allocation on Italy – Greece
10.07.2019Public consultation on Daily Capacity Allocation on Bulgaria – Greece
03.07.2019Δημόσια Διαβούλευση σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού 2016/1388 της ΕΕ για τη θέσπιση κώδικα δικτύου όσον αφορά τις απαιτήσεις για τη σύνδεση ζήτησης με το δίκτυο


Εμφανίζονται αποτελέσματα 21 μέχρι 30 από τα συνολικά 895