Περισσότερες Ανακοινώσεις
ΗμερομηνίαΤίτλος
24.09.2019ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019) - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
20.09.2019Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στη Δημοπρασία για την παροχή Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου Τύπου ΥΔΦ2 κατά το χρονικό διάστημα 01/10/2019 έως 31/12/2019
20.09.2019Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στη Δημοπρασία για την παροχή Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου Τύπου ΥΔΦ1 κατά το χρονικό διάστημα 01/10/2019 έως 31/12/2019
19.09.2019ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019) - ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΥΔΦ
18.09.2019Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 2019
05.09.2019Ανακοίνωση για την υποβολή του Δηλωθέντος Φορτίου Δημοπρασίας, του Μέγιστου Προσφερόμενου Φορτίου έτους 2019 και της Δήλωσης Μετάπτωσης Συμμετοχής για την Δημοπρασία Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου του Σεπτεμβρίου 2019
05.09.2019ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΥΔΦ1 ΚΑΙ ΥΔΦ2
04.09.2019Αναγγελία Αύξησης του NTC στη διασύνδεση Ελλάδας - Βουλγαρίας για την περίοδο 09/09/2019 - 15/09/2019
04.09.2019Capacity Availability at Greece-Italy Interconnection
30.07.2019Αναγγελία Αύξησης του NTC την περίοδο 19/08/2019 – 31/08/2019 στην διασύνδεση της Τουρκίας


Εμφανίζονται αποτελέσματα 21 μέχρι 30 από τα συνολικά 899