Περισσότερες Ανακοινώσεις
ΗμερομηνίαΤίτλος
17.05.2018ΔΔΠΕΑ-41826 διαγωνισμός για την "Ασφάλεια ευθύνης των στελεχών και της Διοίκησης της εταιρείας της ΑΔΜΗΕ ΑΕ
17.05.2018ΔΔΠΕΑ - 41801 Συμπλ. Νο2 'Παροχή Υπηρεσιών Πρόβλεψης και ιστορικών μετεωρολογικών δεδομένων
16.05.2018ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΥΔΦ1 ΚΑΙ ΥΔΦ2
16.05.2018ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ
10.05.2018Διαγωνισμός ΔΔΠΕΑ - 41808 για την παροχή υπηρεσιών με αντικείμενο την "Υλοποίηση ενιαίας πλατφόρμας διαχείρισης ψηφιακών πιστοποιητικών και προηγμένων υπηρεσιών ψηφιακών υπογραφών"
09.05.2018ΔΔΠΕ-41817 για την υπηρεσία "Εκτέλεση εργασιών καθαρισμού και αποψίλωσης σε βάσεις Τερματικών πύργων ΓΜ 400kV των Ν.Αττικής,Ν.Ευβοίας και υπόλοιπο Στερεάς Ελλάδας, αρμοδιότητας ΠΤΣΕΚ /ΔΣΣΜ
09.05.2018ΔΔΠΕΑ-41814 για την υπηρεσία "Εκτέλεση εργαισών καθαρισμού και αποψίλωσης σε βάσεις Τερματικών πύργων ΓΜ 150 kV των Ν.Αττικής,Ν.Ευβοίας και υπόλοιπο Στερεάς Ελλάδας Αρμοδιότητας ΠΤΣΕΚ/ΔΣΣΜ
07.05.201841812 ΔΔΠΕΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Υ/Σ 150kV/MT ΧΑΝΙΩΝ
04.05.2018Υποβολή στη ΡΑΕ του Σχεδίου του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ περιόδου 2019 - 2028
02.05.2018Ανακοίνωση 41735 για το έργο "Μελέτη προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος υποβρυχίων και υπογείων καλωδίων 150kV XLPE E.P. ΄δύο κυκλωμάτων για τη Διασύνδεση της Κρήτης με το ΕΣΜΗΕ (Πελοπόννησος-Κρήτη)"


Εμφανίζονται αποτελέσματα 121 μέχρι 130 από τα συνολικά 899