Περισσότερες Ανακοινώσεις
ΗμερομηνίαΤίτλος
14.06.2018Ο ΑΔΜΗΕ ένα χρόνο μετά τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό: Απολογισμός και μελλοντικές προκλήσεις
06.06.2018Ανακοίνωση 41714 «Νέος τερματικός σταθμός μετάβασης-αντιστάθμισης 245kV (με λειτουργία στα 150/170kV) στη NA Πελοπόννησο και επέκταση του υφιστάμενου υπαίθριου Υ/Σ Χανίων με εξοπλισμό GIS 170KV εξωτερικού χώρου"
06.06.2018Ανακοίνωση 41735 για το έργο "Μελέτη προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος υποβρυχίων και υπογείων καλωδίων 150kV XLPE E.P. ΄δύο κυκλωμάτων για τη Διασύνδεση της Κρήτης με το ΕΣΜΗΕ (Πελοπόννησος-Κρήτη)"
06.06.201841813 "ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Νο 5 ΤΟΥ Υ/Σ 150/20kV ΣΠΑΡΤΗ ΙΙ"
29.05.201841806 – Για την Παροχή Υπηρεσιών με αντικείμενο την Τεχνική βοήθεια για την ενσωμάτωση των Ευρωπαϊκών Κωδίκων Σύνδεσης στα Ηλεκτρικά Δίκτυα (Connection Network Codes – CNCs) στο κανονιστικό πλαίσιο που διέπει το Ε Σ Μ Η Ε
22.05.2018ΔΔΠΕΑ-41820 συνοπτικός διαγωνισμός για την"Εκτέλεση κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με εναέρια δίκτυα ΥΤ 150kV,αρμοδιότητας ΠΤΠ&ΔΕ της ΔΣΣΜ"
18.05.2018ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ (ΜΑΪΟΣ 2018) - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
18.05.2018Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στη Δημοπρασία για την παροχή Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου Τύπου ΥΔΦ1 κατά το χρονικό διάστημα 01/06/2018 έως 30/09/2018
18.05.2018ΔΔΠΕΑ-41813 ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Νο 5 ΤΟΥ Υ/Σ 150/20kV ΣΠΑΡΤΗ ΙΙ
18.05.2018Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στη Δημοπρασία για την παροχή Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου Τύπου ΥΔΦ2 κατά το χρονικό διάστημα 01/06/2018 έως 30/09/2018


Εμφανίζονται αποτελέσματα 111 μέχρι 120 από τα συνολικά 899