Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης του ΑΔΜΗΕ αναφορικά με την Τεχνική Απόφαση «Διαδικασίες εγγραφής στο Μητρώο Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ»

26.06.2020

Ο ΑΔΜΗΕ, σε συνέχεια της από 4 Ιουνίου 2020 πρόσκλησής της για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση επί της Τεχνικής Απόφασης «Διαδικασίες εγγραφής στο Μητρώο Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ» ανακοινώνει πως δεν υποβλήθηκαν σχόλια από τους συμμετέχοντες. Η Τεχνική Απόφαση θα δημοσιευτεί εντός των επόμενων ημερών.