Οικονομικές Καταστάσεις 2019

13.05.2020

Σας ενημερώνουμε ότι  έχει αναρτηθεί το Ετήσιο αναλυτικό δελτίο των Οικονομικών Καταστάσεων της ΑΔΜΗΕ ΑΕ για την Χρήση 1.1.2019 έως 31.12.2019.