Τροποποίηση Προγράμματος Συντήρησης Μονάδων

05.05.2020

Κατόπιν αιτιολογημένων αιτημάτων των παραγωγών ΔΕΗ Α.Ε., MYTILINEOS S.A., ΗΡΩΝ Α.Ε. και ELPEDISON S.A. και των υφιστάμενων συνθηκών εξαιτίας της πανδημίας COVID-19, σας ενημερώνουμε ότι έχει τροποποιηθεί και δημοσιευτεί το Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων για το τρέχον έτος αξιοπιστίας, Οκτώβριος 2019 - Σεπτέμβριος 2020 (έκδοση 4).