Αναβολή Ετήσιας Συντήρησης ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 3 & ΑΗΣ Λαυριου 4

13.04.2020

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του παραγωγού ΔΕΗ Α.Ε., η έναρξη της προγραμματισμένης Ετήσιας Συντήρησης των μονάδων ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 3 και ΑΗΣ Λαυρίου 4 (ST+GT3) αναβάλλεται μέχρι νεωτέρας.