Τροποποίηση Προγράμματος Συντήρησης Μονάδων

29.01.2020

Κατόπιν αιτιολογημένων αιτημάτων των παραγωγών ΔΕΗ Α.Ε., MYTILINEOS S.A. και ELPEDISON S.A., σας ενημερώνουμε ότι έχει τροποποιηθεί και δημοσιευτεί το Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων για το τρέχον έτος αξιοπιστίας, Οκτώβριος 2019 - Σεπτέμβριος 2020 (έκδοση 3).