Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στη Δημοπρασία για την παροχή Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου Τύπου ΥΔΦ2 κατά το χρονικό διάστημα 01/01/2020 έως 06/02/2020

13.12.2019

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικός σύνδεσμος