Αναβολή Ετήσιας Συντήρησης ΑΗΣ Κομοτηνής (ST & GT2)

22.10.2019

Σας ενημερώνουμε ότι η έναρξη της προγραμματισμένης Ετήσιας Συντήρησης του ΑΗΣ Κομοτηνής (ST & GT2) αναβάλλεται προσωρινά.