Αναβολή Ετήσιας Συντήρησης ΑΗΣ Μελίτης

03.10.2019

Σας ενημερώνουμε ότι η έναρξη της προγραμματισμένης Ετήσιας Συντήρησης του ΑΗΣ Μελίτης αναβάλλεται προσωρινά.