Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στη Δημοπρασία για την παροχή Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου Τύπου ΥΔΦ1 κατά το χρονικό διάστημα 01/10/2019 έως 31/12/2019

20.09.2019

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικός σύνδεσμος