Αναγγελία Αύξησης του NTC στη διασύνδεση Ελλάδας - Βουλγαρίας για την περίοδο 09/09/2019 - 15/09/2019

04.09.2019

Σύμφωνα με νεότερους υπολογισμούς, το NTC μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας αυξάνεται κατά 150 MW  στην κατεύθυνση από Βουλγαρία προς Ελλάδα (BG  -> GR)  και κατά 50 MW στην κατεύθυνση από Ελλάδα προς Βουλγαρία (GR->BG)  για την περίοδο από 09/09/2019 εώς και 15/09/2019.

Οι ανωτέρω ποσότητες  θα δοθούν σε ημερήσιους διαγωνισμούς παραχώρησης δικαιωμάτων σύμφωνα με τους σχετικούς  Κανονισμούς Δημοπρασιών  JAO.