Τροποποίηση Προγραμμάτων Συντήρησης Μονάδων

09.08.2019

Κατόπιν αιτιολογημένων αιτημάτων των παραγωγών ΔΕΗ Α.Ε. και ΗΡΩΝ Α.Ε., σας ενημερώνουμε ότι έχουν τροποποιηθεί και δημοσιευτεί τα Προγράμματα Συντήρησης Μονάδων για τα έτη αξιοπιστίας Οκτώβριος 2018 - Σεπτέμβριος 2019 (έκδοση 9) και Οκτώβριος 2019 - Σεπτέμβριος 2020 (έκδοση 2).