Αναγγελία Αύξησης του NTC την περίοδο 19/08/2019 – 31/08/2019 στην διασύνδεση της Τουρκίας

30.07.2019

Σύμφωνα με νεότερους υπολογισμούς, το NTC μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας αυξάνεται κατά 34 MW την περίοδο 19/08/2019  - 31/08/2019    στην κατεύθυνση από Τουρκία προς Ελλάδα (TR  --> GR) .

Η ποσότητα αυτή (34 MW) θα δοθεί σε ημερήσιους διαγωνισμούς παραχώρησης δικαιωμάτων σύμφωνα με τους σχετικούς  Κανονισμούς Δημοπρασιών  SEE CAO.