Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στη Δημοπρασία για την παροχή Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου Τύπου ΥΔΦ1 κατά το χρονικό διάστημα 01/07/2019 έως 30/09/2019

20.06.2019

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικός σύνδεσμος