ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΥΔΦ1 ΚΑΙ ΥΔΦ2

10.06.2019

Ο ΑΔΜΗΕ ενημερώνει ότι οι Δημοπρασίες Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου Τύπου ΥΔΦ1 και Τύπου ΥΔΦ2 για το χρονικό διάστημα από 01/07/2019 έως και 30/09/2019 θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 26/06/2019 και Πέμπτη 27/06/2019 αντιστοίχως.