ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION A.Ε.Ε.Σ: Διαγωνισμός 1902: «ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (2 x 500 MW)»

24.05.2019

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί η προκήρυξη του διαγωνισμού για το έργο υπ’ αριθμ. 1902: «ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (2 x 500 MW)». Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION A.Ε.Ε.Σ. στο URL: www.ariadne-interconnection.gr