Ετήσια συντήρηση διασύνδεσης Ελλάδας - Ιταλίας

23.05.2019

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το πρόγραμμα συντήρησης, η διασυνδετική γραμμή 400KV DC, Άραχθος - Γαλατίνα θα βρίσκεται σε συντήρηση από 27/05/2019 έως 16/06/2019.