Τροποποίηση Προγράμματος Συντήρησης Μονάδων

13.05.2019

Κατόπιν αιτιολογημένων αιτημάτων των παραγωγών ΔΕΗ Α.Ε., PROTERGIA S.A. και ΗΡΩΝ Α.Ε., σας ενημερώνουμε ότι έχει τροποποιηθεί και δημοσιευτεί (έκδοση 8) το Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων για το έτος αξιοπιστίας Οκτώβριος 2018 - Σεπτέμβριος 2019.