Οικονομικές Καταστάσεις 2018

27.03.2019

Σας ενημερώνουμε ότι  έχει αναρτηθεί το ετήσιο αναλυτικό δελτίο των Οικονομικών Καταστάσεων της ΑΔΜΗΕ ΑΕ για την Χρήση 1.1.2018 έως 31.12.2018.