ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ

07.03.2019

Ο ΑΔΜΗΕ ενημερώνει ότι η Δημοπρασία Παροχής Υπηρεσίας Ευελιξίας για το χρονικό διάστημα από 01/04/2019 έως και 30/06/2019 θα πραγματοποιηθεί  την Τετάρτη 20/03/2019.