Αναβολή έναρξης ετήσιας συντήρησης ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου Νο4

01.03.2019

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του παραγωγού ΔΕΗ ΑΕ, η προγραμματισμένη για την 04/03/2019 ετήσια συντήρηση διάρκειας 28 ημερών, της μονάδας Νο4 του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, αναβάλλεται για τις 09/03/2019.