Αναγγελία Αύξησης του NTC τις περιόδους 16/02/2019 – 22/02/2019 και 24/02/2019 - 28/02/2019 στην διασύνδεση της Τουρκίας

11.02.2019

Σύμφωνα με νεότερους υπολογισμούς, το NTC μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας αυξάνεται κατά 116 MW τις περιόδους 16/02/2019  - 22/02/2019 και 24/02/2019 - 28/02/2019  στην κατεύθυνση από Τουρκία προς Ελλάδα (TR->GR).

Η ποσότητα αυτή (116 MW) θα δοθεί σε ημερήσιους διαγωνισμούς παραχώρησης δικαιωμάτων σύμφωνα με τους σχετικούς  Κανονισμούς Δημοπρασιών  SEE CAO.