Αναγγελία Αύξησης του NTC για την περίοδο 02/02/2019 – 15/02/2019 στην διασύνδεση της Τουρκίας

31.01.2019

Σύμφωνα με νεότερους υπολογισμούς, το NTC μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας αυξάνεται κατά 116 MW για την περίοδο 02/02/2019  – 15/02/2019  στην κατεύθυνση από Τουρκία προς Ελλάδα (TR->GR).

Η ποσότητα αυτή (116 MW) θα παραχωρηθεί σε ημερήσιους διαγωνισμούς παραχώρησης δικαιωμάτων σύμφωνα με τους σχετικούς  Κανονισμούς Δημοπρασιών  SEE CAO.