Ανακοινώνεται η ματαίωση της διαδικασίας του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ΔΕΑ -402821 για την προμήθεια ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ HF 75Ω»

28.01.2019

πατήστε εδώ