Τροποποίηση Προγράμματος Συντήρησης Μονάδων

18.01.2019

Σας ενημερώνουμε ότι έχει τροποποιηθεί και έχει δημοσιευτεί (έκδοση 5) το Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων για το έτος αξιοπιστίας Οκτώβριος 2018 - Σεπτέμβριος 2019.

Επίσης έχει τροποποιηθεί και έχει δημοσιευτεί (έκδοση Ιανουαρίου) το Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων για το έτος αξιοπιστίας Οκτώβριος 2019 - Σεπτέμβριος 2020.