ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ

27.11.2018

Ο ΑΔΜΗΕ ενημερώνει ότι η Δημοπρασία Παροχής Υπηρεσίας Ευελιξίας για το χρονικό διάστημα από 01/01/2019 έως και 31/03/2019 θα πραγματοποιηθεί  την Τετάρτη 12/12/2018.