Τροποποίηση Προγράμματος Συντήρησης Μονάδων

01.11.2018

Σας ενημερώνουμε ότι έχει τροποποιηθεί και έχει δημοσιευτεί (εκδοση 4) το Προγραμμα Συντήρησης Μονάδων. 

Η συντήρηση της μονάδας Νο3 του ΑΗΣ Καρδιάς, αναβάλλεται για το νέο έτος και αντ'αυτού θα πραγματοποιηθεί ολιγοήμερη κράτηση της μονάδας απο τις 3 ως τις 7/11/2018.