Παράταση συντήρησης ΑΗΣ Αγ Δημητρίου 5

22.10.2018

Κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του παραγωγού ΔΕΗ Α.Ε., σας ενημερώνουμε ότι η συντήρηση της μονάδας Νο5 ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου, παρατείνεται μέχρι τις 24/10/2018.