ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ-ΜΗΤΡΩΟ ΕΥΕΛΙΚΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

25.09.2018

 

 

 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΟΧΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ EIC ΠΑΡΟΧΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ EIC ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

ΡΥΘΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ MW/min (up) 

ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ MW/min (dn) 

ΙΣΧΥΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ (MW)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΜΟΝΑΔΑ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΕΝΑ ΓΡΗΓΟΡΟ ΚΥΚΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΥΗΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ

29WYISKASTRAKI-M

11XPPCDDE9-----D

25

25

125

0

ΥΗΣ ΠΗΓΩΝ ΑΩΟΥ

29WYISPIGONAOOUX

11XPPCDDE9-----D

25

25

22

0

ΥΗΣ ΕΔΕΣΣΑΙΟΥ

29WYISEDESSAIOUM

11XPPCDDE9-----D

25

25

2

0

ΥΗΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥ

29WYISTHISAVROUU

11XPPCDDE9-----D

25

25

60

0

ΥΗΣ ΙΛΙΑΡΙΩΝΑ

29WILARIONAS---X

11XPPCDDE9-----D

35

35

38

0

ΥΗΣ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ

29WYISKREMASTONE

11XPPCDDE9-----D

25

25

146

0

ΑΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 4

29WAISLAVRIO-IVM

11XPPCDDE9-----D

12

12

471

2

ΑΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 5

29WAISLAVRIO-V-A

11XPPCDDE9-----D

10.5

10.5

313

3

ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

29WAISKOMOTIN-IO

11XPPCDDE9-----D

10

10

445

3

ΑΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 5

29WAISALIVERI-53

11XPPCDDE9-----D

13.5

13.5

357

3

ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 5

29WAISMEGAL-V--J

11XPPCDDE9-----D

17

17

471

3

ΥΗΣ ΑΓΡΑ

29WYISAGRA-----I

11XPPCDDE9-----D

25

25

2

0

ΥΗΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ

29WYISASOMATON-H

11XPPCDDE9-----D

25

25

31

0

ΥΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ

29WYISPLATANOVRH

11XPPCDDE9-----D

50

50

3

0

ΥΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ

29WYISSTRATOU-IV

11XPPCDDE9-----D

25

25

61

0

ΥΗΣ ΣΦΗΚΙΑΣ

29WYISSFIKIAS--8

11XPPCDDE9-----D

25

25

71

0

ΥΗΣ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ 2

29WYISPOURNARIIO

11XPPCDDE9-----D

20

20

6

0

ΥΗΣ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ 1

29WYISPOURNARI-P

11XPPCDDE9-----D

25

25

69

0

ΥΗΣ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ

29WYISPOLYFYTO-O

11XPPCDDE9-----D

25

25

112

0

ΥΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

29WYISNPLASTIRAF

11XPPCDDE9-----D

21

21

4

0

ΥΗΣ ΛΑΔΩΝΑ

29WYISLADONAS--V

11XPPCDDE9-----D

21

21

31

0

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Ι

29WHERONTHE---ID

29XHERONTHERMELC

8.5

9.5

49

1

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙI

29WHERONTHE--IIU

29XHERONTHERMELC

10

10

49

1

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ  ΙΙΙ

29WHERONTHE-IIIS

29XHERONTHERMELC

8.5

9.5

49

1

ΗΡΩΝ ΙΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

29WHERON-CC----5

29XHERONIIVIOT-R

14

14

409

2

ELPEDISON_ΘΙΣΒΗ

29WELPEDISONTHIM

29XTHESSALPOWERA

15

15

381

2

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΝ.ΘΕΣ)

29WENERGEIAKITHP

29XTHESSALPOWERA

14

14

380

2

KORINTHOS_POWER

29WKORINTHOSPWR6

29XKPOWER2010A-L

15

15

420

3

ALOUMINIO

29WALOUMINIO---B

29XMYTILINEOSSA2

14

14

200

3

PROTERGIA_CC

29WPROTERGIACC-4

29XMYTILINEOSSA2

15

15

420

3