Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων

01.08.2018

Σας ενημερώνουμε ότι στις 18/8/2018 θα κρατηθεί για συντήρηση η μονάδα Νο1 του ΑΗΣ Αμύνταιου στη θέση της προγραμματισμένης συντήρησης της μονάδας Νο4 του ΑΗΣ Καρδιάς, της οποίας η συντήρηση αναβάλλεται μέχρι νεοτέρας.