41804 – Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών με αντικείμενο τον: «Σχεδιασμό και Εφαρμογή Συστήματος Διοίκησης της Απόδοσης για την ΑΔΜΗΕ Α.Ε.»

15.06.2018

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Διαγωνισμό 41804 Πατήστε εδώ