41815 Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών με αντικείμενο την: «Πρόγνωση αιολικής και φωτοβολταϊκής παραγωγής που εγχέεται στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς και στο Δίκτυο Διανομής»

15.06.2018

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Διαγωνισμό 41815 Πατήστε εδώ